บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด (RJ) 3 วัน 2 คืน / 02RJ

Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงมิว วัดชิหลิน รีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย Avenue of Stare สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท

เดินทาง 3-5 พ.ค.  ราคา 15,900

เดินทาง24-26 พ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 28-30 มิ.ย. ราคา 14,900

เดินทาง 26-28 ก.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 02-04 , 16-18 ส.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 09-11 ส.ค. ราคา 15,900

Up Date : 13 มีนาคม 2561