บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BOMB BOMB 4D3N (TG)

เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร) ตลาดซีเหมินติง ไถจง หนานโถว หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ

เดินทาง 23-26 มี.ค.  ราคา 19,88

เดินทาง 3-6 , 10-13 , 26-29 พ.ค. ราคา 19,888

เดินทาง 7-10 , 14-17 มิ.ย.  ราคา 19,888

เดินทาง 5-8 , 26-29 ก.ค. ราคา 19,888

เดินทาง 10-13 ส.ค.  ราคา 19,888

เดินทาง 6-9 , 27-30 ก.ย.  ราคา 19,888

Up Date : 17 มีนาคม 2561