บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น TR09 Tokyo ซุปตาร์ โลกอมชมพู (TR) 5วัน 3คืน

วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี  ทุ่งดอกพิงค์มอส โกเท็มบะ เอ้าต์เลต Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก โตเกียว สวนอุเอโนะ ตลาดอะเมโยโกะ ช้อปปิ้งชินจูกุ เมืองซาวาระ ช้อปปิ้งโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ วัดนาริตะ อิออน มอลล์

เดินทาง 15-19 , 16-20 เม.ย.  ราคา 28,888

เดินทาง 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 เม.ย.  ราคา 26,888

เดินทาง 22-26 เม.ย.  ราคา 25,888

Up Date : 21 กุมภาพันธ์ 2561