บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ดาลัย - มุยเน่ 3D2N

ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวน้ำตก สนุกสนานกับการนั่งรถราง พร้อมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง พร้อมจิบไวน์ดาลัด พักโรงแรมดาลัด 5 ดาว / มุยเน่ 3 ดาว

เดินทาง

เดือน มกราคม 2561

วันที่ 5-1 , 12-1 , 19-21 , 26-28 ม.ค. ราคา 8,888

เดือน กมภาพันธ์ 2561

วันที่ 2-4 , 9-11 ก.พ. ราคา 9,699

วันที่ 23-25 ก.พ.  ราคา 10,699

เดือน มีนาคม 2561

วันที่ 2-4 , 9-11 , 16-18 มี.ค. ราคา 9,699

Up Date : 04 มกราคม 2561