บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน Zhangjiajie ทะลุจักรวาล 4 วัน 3 คืน (WE)

อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร-สะพานใต้หล้า ถนนคนเดินซีปู้เจีย

เดินทาง 20-23 ม.ค. ราคา 12,899

เดินทาง 3-6 ก.พ. ราคา 12,899

เดินทาง 24-27 มี.ค. ราคา 13,899

เดินทาง 31 มี.ค.-3 เม.ย. ราคา 14,899

Up Date : 29 ธันวาคม 2560