บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สบายพาเพลิน Sun moon lake (XW) 5วัน3คืน

หนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไถจง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101

เดินทาง 5-9 ม.ค.  ราคา 13,995

เดินทาง 6-10 ม.ค.  ราคา 12,992

เดินทาง 7-11 , 8-12 , 14-18 , 15-19 , 21-25 , 22-26 ม.ค.  ราคา 13,991

เดินทาง 10-14 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 24-28 , 25-29 ม.ค.  ราคา 15,995

เดินทาง 13-17  , 16-20 , 20-24 , 23-27 , 27-31  ม.ค.  ราคา 14,992

เดินทาง 1-5 , 2-6 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27  ก.พ.  ราคา  15,995

เดินทาง 3-7 , 24-28 ก.พ.  ราคา 14,992

เดินทาง  4-8 , 5-9 ก.พ.  ราคา 13,991

เดินทาง  25 ก.พ. - 1 มี.ค.  ราคา 14,992

เดินทาง 26 ก.พ. - 2 มี.ค.  ราคา 14,992

เดินทาง  1-5 มี.ค.  ราคา 16,995

เดินทาง 2-6 , 7-11 , 8-12 , 14-18 , 15-19 ,16-20 มี.ค.  ราคา 15,995

เดินทาง 3-7 , 6-10 , 10-14 , 13-17 , 17-21 , 19-23 มี.ค.  ราคา 14,992

เดินทาง  4-8 , 6-10 ,11-15 , 12-16 , 18-22 มี.ค.  ราคา 13,991

Up Date : 29 ธันวาคม 2560