บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สบายเพลินเพลิน 3 อุทยาน (BR) 6วัน4คืน

หนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานอาลีซันGloria Outlet ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน อุทยานทาโรโกะ พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว

เดินทาง  23-28 ม.ค.  ราคา 23,911

Up Date : 29 ธันวาคม 2560