บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สบายเพลินเพลิน Taroko (BR) 5วัน3คืน

สนามบินเถาหยวน หนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทจง ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง อุทยานทาโรโกะ อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

เดินทาง  19-23 พ.ค. ราคา  21,900

เดินทาง  25-29 มิ.ย.  ราคา  21,900

Up Date : 28 มีนาคม 2561