บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WALL PINKMOSS (JL) 6 D

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ถนนซันมาชิซูจิ เทศกาลดอกทิวลิป เจแปนเอลป์ เก็บสตอเบอร์รี่ ทุ่งพิงค์มอส ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซะกุสะ โตเกียวสกายทรี

เดินทาง 27 เม.ย. - 2 พ.ค. ราคา 49,900

Up Date : 24 พฤศจิกายน 2560