บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น TAKA CHERRY BLOSSOM (TG) 6 D

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ถนนสายซันมาชิซูจิ นั่งกระเช้าวิชโฮตากะโรปเวย์ ปราสาทมัตสึโมโต้ เก็ยสตอเบอร์รี่ ภูเขาไฟฟูจิ รถไฟชินคันเซน ช้อปปิ้งชินจูกุ สวนอูเอโนะ วัดอาซะกุสะ โตเกียวสกายทรี

เดินทาง 29 มี.ค. - 3 เม.ย. ราคา 56,900

Up Date : 22 พฤศจิกายน 2560