บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน T20 SO COOL (XW) 5 วัน

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเชค ตลาดซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี

เดินทาง 2-6 ต.ค. ราคา 13,988

เดินทาง  5-9 , 19-23 , 26-30 พ.ย.  ราคา  13,988

เดินทาง  6-10 , 23-27 ต.ค. ราคา  16,988

เดินทาง  4-8 , 21-25 ธ.ค.  ราคา  16,988

เดินทาง  10-14 , 18-22 , 24-28 ม.ค.  ราคา  16,988

เดินทาง  16-20 ต.ค.  ราคา  14,988

เดินทาง  9-13 , 12-16 , 16-20 พ.ย.  ราคา  14,988

เดินทาง  20-24 ต.ค. ราคา 18,988

เดินทาง  31 ธ.ค. - 4 ม.ค.  ราคา  18,988

เดินทาง  22-26 ต.ค. ราคา  17,988

เดินทาง  30 พ.ย. - 4 ธ.ค. , 7-11 ธ.ค.  ราคา  17,988

เดินทาง  26-30 ต.ค. ราคา  15,988

เดินทาง  2-6 , 23-27 พ.ย.  ราคา  15,988

เดินทาง  13-17 , 17-21 ธ.ค.  ราคา  15,988

เดินทาง  27-31 ธ.ค.  ราคา  19,988

Up Date : 27 กันยายน 2560