บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น TR94 TOKYO WINTER LONE (SCOOT) 5 D

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดนาริตะ วัดอาซะกุสะ โอไดบะ แช่ออนเซน ลานสกีฟูจิเท็น

เดินทาง 2-6 ธ.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 6-10 , 13-17 , 16-20 ธ.ค. ราคา 24,900

เดินทาง 9-13 , 20-24 ธ.ค. ราคา 25,900

เดินทาง 27-31 ธ.ค. ราคา 27,900

Up Date : 17 พฤศจิกายน 2560