บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์นิวซีเเลนด์ B 1BW (TG) 6 วัน

สะพานฮาร์เบอร์ ชมหมูบ้านชาวฮอบบิท ฟาร์ม ศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี ทะเลสาบเทาโป ชมตกฮูก้า ถ้ำหนอนเรืองเเสงไวโตโม่

เดินทาง 8-13 มิ.ย. ราคา 67,900

 

Up Date : 08 พฤษภาคม 2560