บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า I MMR04 โปรจัดให้ (SL) 3 วัน 4 ดาว

เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดียืเยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพกระซิบ เทพทันใจ ตลาดสก๊อต

เดินทาง 5-7 , 6-8 , 12-14 , 13-15 , 19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29 ม.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 ก.พ. ราคา 11,900

เดินทาง  16-18 , 17-18 ก.พ. ราคา 12,900

เดินทาง  23-25 , 24-26 ก.พ. ราคา 11,900

เดินทาง  1-3 , 2-4 , 3-5 มี.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 มี.ค. ราคา 11,900

Up Date : 29 ธันวาคม 2560