บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน XW-T21 (SCOOT) 6 วัน

ทัวร์ไต้หวัน  ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ อุทยานเย่หลิ่ว ไทเป101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

เดินทาง  11-16 , 18-23 , 25-30 ม.ค.  ราคา  19,988

Up Date : 28 ธันวาคม 2560