บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี เที่ยวญี่ปุ่น พร้อมแพ็คเกจทัวร์ยอดนิยม


ทัวร์ไต้หวัน NY05 ทานตะวัน 4 วัน TG

ไถจง สวนดอกไม้จงเช่อ ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เดินทาง 29 ธ.ค. -1 ม.ค. ราคา 37,900

Post Dateอัพเดทวันที่21 กันยายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวัน NY04 เบญจมาศ 6 วัน TG

ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ เมืองจียอี้ หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว สวนดอกไม้ต้าซี เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต

เดินทาง 28 ธ.ค. -2ม.ค. ราคา 40,900

Post Dateอัพเดทวันที่21 กันยายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวัน NY03 เทียนหยด 5 วัน TG

หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมผวำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ยีเหมินติง ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

 เดินทาง 28 ธ.ค. -1 ม.ค. ราคา 36,900

Post Dateอัพเดทวันที่21 กันยายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวัน NY2 พวงคราม 5 วัน TG

หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว สวนดอกไม้ต้าซี

เดินทาง 28 ธ.ค. -1 ม.ค. ราคา 35,900

Post Dateอัพเดทวันที่21 กันยายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวัน NY01 พวงแสด 5 วัน TG

เถาหยวน เมืองเจียอี้ หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต หนานโถว วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซำจั๋ง  ตึกไทเป101 อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เดินทาง 27 ธ.ค. -1 ม.ค. ราคา 43,900

Post Dateอัพเดทวันที่21 กันยายน 2561 
   

KOREA KXJ15 KOREA SKI WINTER (XJ) 6 D

เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ โซล พระราชวังเคียงบก เก็บสตอเบอร์รี่ โซลทาวเวอร์ใส่ชุดฮันบก เทดดี้แบร์ คลองชองเกชอง เมียงดง ทงแดมุน ฮงอิก ดิวตี้ฟรี พาจูเอ้าเลท ร้านละลายเงินวอน เก็บสตอเบอร์รี่

เดินทาง  12-17 ธ.ค. ราคา 18,888

เดินทาง  23-28 ธ.ค. ราคา 21,888  , 25-30 ธ.ค. ราคา 22,888

เดินทาง  30 ม.ค. - 4 ก.พ. , 1-6 , 8-13 ก.พ. ราคา 17,888

เดินทาง  13-18 ก.พ. ราคา 18,888

เดินทาง  15-20 ก.พ. ราคา 22,888

เดินทาง  20-25 , 22-27 , 27 ก.พ. - 4 มี.ค. ราคา 17,888

เดินทาง  1-6 , 3-8 มี.ค. ราคา 17,888

Post Dateอัพเดทวันที่09 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวัน TPE04 6วัน SL

หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ อุทยานอาลีซาน สวนสนพันปี ไถจง ไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจื่วเฟิ่น ซื่อหลิน  วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เดินทาง  3-8 ธ.ค. ราคา 19,900

เดินทาง  10-15 , 12-17 , 17-22 ธ.ค.  ราคา  17,900

เดินทาง  24-29 ธ.ค. ราคา 19,900 , 26-31 ธ.ค. ราคา 21,900

เดินทาง  31 ธ.ค. - 5 ม.ค.  ราคา  20,900

เดินทาง  7-12 , 9-14 , 14-19 , 16-21 , 21-26 , 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 30 ม.ค. - 4 ก.พ. ราคา 17,900

เดินทาง  4-9 ก.พ. ราคา 20,900

เดินทาง  11-16 , 25 ก.พ. - 2 มี.ค.  ราคา  17,900

เดินทาง  13-18 , 18-23 , 20-25 ก.พ. ราคา 19,900

เดินทาง  27 ก.พ. - 4 มี.ค. ราคา 18,900

เดินทาง  4-8 , 6-11 , 11-16 , 13-18 , 18-23 , 20-25 , 25-30 มี.ค.  ราคา  17,900

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวัน TPE003 5 วัน SL

หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยะจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานอาลีซาน สวนสนพันปี ไถจง ไนท์มาร์เก็ต  อุทยานเย๋หลิ่ว ซีเหมินติง

เดินทาง 7-11 , 8-12 , 9-13 ธ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง  16-20 ธ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง  22-26 , 23-27 ธ.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 4-8 , , 5-9 , 6-10 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 18-22 , 19-23 , 27-31 ม.ค. 15,900

เดินทาง  1-5 , 2-6 , 3-7 , 8-12 , 9-13 ก.พ.  ราคา  20,900

เดินทาง  10-14 ก.พ.  ราคา  17,900

เดินทาง  15-19 , 16-20 , 17-21 ก.พ.  ราคา  16,900

เดินทาง  22-26 , 23-27 , 24-28 ก.พ. ราคา 15,900

เดินทาง  1-5 , 2-6 , 3-7 , 8-12 , 9-13 , 10-14 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 22-26 , 23-27 มี.ค. ราคา 15,900

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวัน TPE08 4 วัน SL

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาเก็ต

เดินทาง 13-16 , 21-24 ธ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 27-30 ธ.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 3-6 , 10-13 ม.ค. ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤศจิกายน 2561 
   

BT-VN082-FD บาน่าฮิลล์ (FD) 4 วัน

เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคลิงห์ ตลาด DONG BA ล่องเรือแม่น้ำหอม หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระดังฮอยอัน วัดฟุ๊กเกี๋ยน บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าอิลล์ วัดอินห์อึ๋ง สะพานมังกร

เดินทาง   4-7 ม.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง   6-9 , 9-12 , 27-30 ม.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง   16-19 ม.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง   18-21 , 19-22 , 20-23 , 24-27 , 27 ก.พ. - 2 มี.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง   1-4 , 7-11 , 15-18 , 22-25 มี.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง   2-5 มี.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 มี.ค.  ราคา  12,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 พฤศจิกายน 2561 
   

BTVN081-PG มหัศจรรย์บานาฮิลล์ (PG) 4 วัน

พระราชวังหลวง ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมือง บาน่าฮิลล์ วัดลินอึ๋ง เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน ;วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู สะพานมังกร

เดินทาง  10-13 ธ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง   18-21 ธ.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง   23-26 ก.พ. , 28 ก.พ. - 3 มี.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง   1-4 , 2-5 , 9-12 , 16-19 , 23-26 , 28-31 , 30 มี.ค. - 2 เม.ย.  ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์ญี่ปุ่น XJ84 TOKYO PLUS (XJ) 5 วัน

โตเกียว วัดอาซะกุสะ โตเกียวสกายทรี ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ โอชิโนะฮักไก พิธีชงชา ช้อปปิ้งชินจูกุ ทะเลสาบซูเซนจิ น้ำตกเคกอน ศาลเจ้าโทโชกุ

เดินทาง 2-5 , 6-10 , 8-12 , 13-17 พ.ย. ราคา 25,900

เดินทาง 7-11 , 14-18 , 15-19 , 20-24 , 22-26 , 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 21-25 , 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. ราคา 27,900

เดินทาง 4-8 , 16-20 , 20-24 ธ.ค. ราคา 28,900

เดินทาง 6-10 , 11-15 , 12-16 ธ.ค. ราคา 29,900

Post Dateอัพเดทวันที่11 ตุลาคม 2561 
   

FULL OPTION (SQ) 4 วัน

*พักเซนโตซ่า 1 คืน / ในตัวเมือง 2 คืน* มารีน่าเบย์แซนด์ ล่องเรือบั๊มโบ๊ท ยูนิเวอร์แซล ชมโชว์ WING OF TIME ชมเมือง สิงคโปร์ไฟเออร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด วัดพระเขี้ยวแก้ว ไชน่าทาวน์

เดินทาง  3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 , 31 ม.ค. - 3 ก.พ.  ราคา 29,999

เดินทาง   21-24 ก.พ. , 28 ก.พ. - 3 มี.ค. ราคา 29,999

เดินทาง   7-10 , 14-17 , 21-24 , 28-30 มี.ค.  ราคา  29,999

เดินทาง   5-8 , 10-13 , 11-14 , 18-21 , 25-28 เม.ย.  ราคา  29,999

เดินทาง   12-15 , 13-16 เม.ย.  ราคา  30,999

Post Dateอัพเดทวันที่21 พฤศจิกายน 2561 
   

FULLY BOOKED (SQ) 3 วัน

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง สิงคโปรไฟเออร์ GARDEN BY THE BAY มารีน่าเบย์แซนด์ เมอไลอ้อน ยูนิเวอร์แซล อะควอเลี่ยม ล่องเรือบั๊มโบ๊ท ดิวตี้ฟรี วัดพระเขี้ยวแก้ว ไชน่าทาวน์

เดินทาง  30 พ.ย. - 2 ธ.ค. ราคา 22,999

เดินทาง  8-10 ธ.ค. ราคา 22,999

Post Dateอัพเดทวันที่21 พฤศจิกายน 2561 
   

ทัวร์อังกฤษ MH93 6 วัน

เสาสโตนเฮ้นจ์ ทาวเวอร์ออฟลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน พระราชวังบังกิ้งแฮม ช้อปปิ้งอ๊อกฟอร์ด

เดินทาง 27 ก.ค. - 1 ส.ค. ราคา 39,333

เดินทาง 11-16 ส.ค. ราคา 39,333

เดินทาง 13-18 ต.ค. ราคา 39,333

เดินทาง 1-6ธ.ค. ราคา 39,333

เดินทาง 8-13 ธ.ค. ราคา 41,333

เดินทาง 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. ราคา 45,333

Post Dateอัพเดทวันที่21 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวัน TPE09-SL 4 วัน

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งกระเช้าลอยฟ้า วัดเหวินหวู่ ไต้หวันฟงเจี่่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ไทเป101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เดินทาง  1-4 พ.ย. ราคา 13,900

เดินทาง 17-20 ม.ค. ราคา 13,900

โทร.085-3272887 , LINE ID : meerjexplorer

Post Dateอัพเดทวันที่29 ตุลาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวัน ฝุด ฝุด EVA AIR 4 วัน ( ST09)

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เหย่หลิ่ว เจียงไคเชค ซีเหมินติง วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป101

เดินทาง 8-11 ธ.ค. ราคา 21,900

เดินทาง 15-18 ธ.ค. ราคา 20,900

โทร.085-3272887 , LINE ID: meerjexplorer

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤศจิกายน 2561 
   

XJ99 OSAKA JAPAN ALPS (XJ) 6 วัน

ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ ถนนนาคามาชิ ปราสาทมัตสึโมโต้ สายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ สวนเค็นโรคุเอ็น ศาลเจ้าเฮอัน วัดคินคะคุจิ ช้อปปิ้งชินไชบาชิ ปราสาทโอซาก้า เอ็กซ์โปซิตี้  วัดโทไดจิ พระพุทธรูปไดบุทสึ

เดินทาง  17-22 , 18-23 , 19-24 , 20-25 , 21-26 , 22-27 , 23-28 , 24-29 , 25-30 เม.ย. ราคา 33,888

เดินทาง 26 , 27 , 28 เม.ย. ราคา 35,888

เดินทาง  6-11 , 7-12 , 8-13 , 9-14 , 10-15 พ.ค. ราคา 32,888

Post Dateอัพเดทวันที่28 พฤศจิกายน 2561 
   

XJ90 HOKKAIDO MONBETSU (XJ) 6 วัน

มิตซุยเอ้าท์เลท ลานสกีโคคุซัปโปโร หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ล่องเรือตัดน้ำแข็ง สุนัขลากเลื่อน สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้ ภูเขาไฟโชวะชินซัง สวนหมี ทะเลสาบโทยะ หุบเขานรกจิโกกดานิ

เดินทาง  14-19 , 15-20 , 16-21 , 19-24 , 20-25 , 21-26 , 22-27 , 23-28 , 26-30 , 27 , 29 , 30 , 31  ม.ค.  ราคา  30,888

เดินทาง  11-16 ก.พ. ราคา 31,888

เดินทาง  13-18 , 16-21 , 17-22 ก.พ. ราคา 32,888

เดินทาง 18-23 , 19-24 , 20-25 , 21-26 , 22-27 , 23-28 , 24 , 25 , 26 , 27 ก.พ. ราคา 31,888

เดินทาง  1-6 , 2-7 , 3-8 , 4-9 , 5-10 , 6-11 , 7-12 , 8-13 , 9-14 , 10-15 , 11-16 , 12-17 , 13-18 , 14-19  มี. ค ราคา 30,888

Post Dateอัพเดทวันที่27 พฤศจิกายน 2561 
   

XJ95 TOKYO FUJI IBARAKI (XJ) 5 วัน

วัดอาซะกุสะ โตเกียวสกายทรี หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ โกเทมบะเฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ออนเซ็น ขาปู ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ ชมซากุระ สวนอูเอโนะ ชเอปปิ้งชินจูกุ อิออนมอลล์

เดินทาง  19-23 , 20-24 , 21-25 มี.ค.  ราคา  23,888

เดินทาง   22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 , 28-1 , 29-2 , 30-3 , 31-4 เม.ย. ราคา 25,888

เดินทาง  1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 เม.ย.  ราคา  29,888

เดินทาง  10-14 , 11-15 , 13-17 เม.ย.  ราคา  33,888

เดินทาง  14-18 , 15-19 เม.ย.  ราคา  31,888

Post Dateอัพเดทวันที่27 พฤศจิกายน 2561